Billeder fra den ekstraordinære generalforsamling den 17. september 2007
Billeder fra den ekstraordinære generalforsamling 17.09.2007
Fotograf Søren Peter Gjedbo