Bogen om DM 1997 i Esbjerg


Bogen om DM 1997, skrevet af Martin Mølster Jensen og Henrik Overgaard, udkom i starten af september 1997. Du kan få yderligere oplysninger om bogen på disse to adresser:

Forlaget Mølster
Chess Import og Consult


Anmeldelser

GM Curt Hansen anmeldte allerede den 5.9.97 bogen i sin daglige skakspalte i Morgenavisen Jyllandsposten. Curt Hansen gav bogen disse ord med på vejen:

Martin Mølster Jensen og Henrik Overgaard har på Forlaget Mølster udgivet "Skak Danmarksmesterskabet 1997 i Esbjerg". Prisen er 97 kr. Den sælges gennem Chess Import og Consult v/Per Rasmussen, Søtofteparken 5, Ganløse, 3600 Stenløse.

De to Esbjerg-drenge var med til at skrive bulletinen under Påsketurneringen i Esbjerg. I DM-bogen har de valgt at koncentrere sig om begivenhederne i landsholdsklassen - selv om der dog er interview og to partier med vinderen af kandidatklassen, Allan Holst.

De 90 sider udfyldes først og fremmest af fyldige interviews med samtlige deltagere i landsholdsklassen (30 sider i alt), kommenterede partier og rundeberetninger.

Alle landsholdsspillerne har grundigt kommenteret mindst et af deres egne partier. Herudover har Peter Heine Nielsen og stævnekommentator Jacob Aagaard sat informerende, men knap så grundige noter, til yderligere et par stykker. Af landsholdsklassens 45 partier er kun omtrent en tredjedel helt uden kommentarer.

Partikommentarerne giver et godt indtryk af deltagernes spilopfattelse. Det mest bemærkelsesværdige er dog klart de mange interviews. Internationale skakmagasiner - som f.eks. New in Chess - har i hvert nummer interviews med topspillere. I dansk skaksammenhæng er interviews en sjældenhed, hvorfor denne bog udfylder et tomrum. Læserne får for første gang et samlet indtryk af de forskellige opfattelser, de bedste danske spillere har til væsentlige problemstillinger i skakverdenen og især inden for dansk skak.


Svend Novrup anmeldte bogen i Politiken søndag den 7.9.97. Her følger uddrag af anmeldelsen:

Vellykket bog om DM
Martin Mølster Jensen er en foretagsom esbjergenser, der efter et vellykket DM med seks danske GM'er fandt, at det fortjente en bog. Den har han skrevet sammen med Henrik Overgaard, og det er en smuk sag på 90 sider hæftet med fotos, diagrammer og alle landsholdsklassens partier, mange kommenteret af spillerne selv eller Jacob Aagaard.

Efter lidt om forberedelserne - og et råd til senere DM-arrangører: Giv bulletinmedarbejdere rigeligt med mad og drikke! - følger interviews med landsholdsklassens deltagere. De er antageligt taget skriftligt ved, at spillerne har fået et fast skema at kommentere. Det blokerer for overraskelser, men giver en spændende sammenlignelighed.

Når det gælder DM, var stort set ingen i form til påsken, men hver kompenserede på sin måde. Alle er tilfredse med DM, men klager over indkvarteringen, som gjorde forskel og lå for langt fra spillestedet.

Flere beklager, at DM er uinteressant for de næstbedste, så kandidatklassen er svag (og måske ikke burde kvalificere til landsholdsklassen).

De fleste har et afklaret forhold til sponsorer, og flere vil for eksempel nægte at reklamere for tobak og alkohol. Stort set alle er enige om at afvise tale om inflation i GM-titler. Måske forståeligt, når alle helst vil være "rigtige" stormestre, men der er stor forskel på en verden med 175 GM'er og en, der nærmer sig de 1000, selv om det generelle niveau er hævet væsentligt. De nye GM-titler er nok et resultat af, at vi har stærke, yngre spillere, men giver sig ikke udslag i, at danskere dominerer rundt omkring - man bemærker dem som regel knap. Konklusionen kan ikke være, at dansk skak er styrket internationalt. Til gengæld er toppen utvivlsomt bredere. Det fremgår, hvilket pres der hviler på spillere, til GM-titlen er i hus, og de kan begynde at spille "rigtig" skak igen.

Grundige noter gør det til en fryd at gense partierne i Forlaget Mølsters sympatiske bog.


I Skakbladet nummer 9/97 anmeldte Hans Jørgen Lassen DM-bogen således:

Lækkert papir, nydelig layout, og brikkerne på diagrammerne er klædeligt slankere, end dem vi nu i mange år har måttet døje med i Skakbladet. Kun en enkelt ting skæmmer: i de kommenterede partier er de faktisk spillede træk fremhævet med både halvfed skrift og understregning. En af delene var alt rigeligt til formålet, nemlig halvfed; understregning ender som oftest i en æstetisk katastrofe. Men her er man, som så mange andre, åbenbart faldet for fristelsen til at misbruge de på computeren lokkende nemt tilgængelige effekter. Billeder af alle deltagerne i landsholdsklassen bydes der også på; man kunne måske godt have undværet klassikeren med brættet, der spejles i spillerens, i dette tilfælde Curt Hansens briller - den er ved at degenerere til en kliche.

Forfatterne har selv taget del i det store arbejde før og under påsketurneringen (og med denne bog altså også efter), og som introduktion giver de læseren et indblik i, hvorledes dette enestående danmarksmesterskab med seks, samtlige, danske stormestre kom i stand. Atmosfæren på bulletinkontoret fremmanes levende, så man næsten kan lugte kaffen, se de udslidte, søvnhungrende tastaturklaprere for sig.

De ti DM-kandidater præsenteres gennem interviews, alle skåret over samme læst. Hvad er det fascinerende ved skakspillet? Hvad betyder det, om man har hvid eller sort? Målsætninger? Forberedelser? Åbne kontra lukkede turneringer? Overtro? Hvad mener man om DM? Om OL? Titelinflation? Og så videre. Ganske interessant læsning, ikke mindst fordi svarene og synspunkterne udviser en kolossal spredning, men måske er det ikke så forbløffende endda - deltagernes personligheder, situation og ambition er jo forskellige.

Bogens korpus udgøres i sagens natur af krøniken om DM-dysten, runde for runde; som man måske husker faldt forløbet i to klart adskilte epoker; runde 1-5 stod i favoritten, Curt Hansens tegn, hvorefter Lars Bo tog over og afsluttede i suveræn stil. De fleste af partierne er udførligt kommenterede, enten af en af slagsbrødrene selv eller af kompetente folk som Peter Heine Nielsen og Jacob Aagaard.

Det hidtil stærkeste DM fortjente et minde af denne art, og det har de gjort godt, derovre i Esbjerg.