Referat fra bestyrelsesmøde den 1. december 2007
Bestyrelsesmøde 1/12-2007
Referent René Bæk Pedersen

Bestyrelsesmødet d. 1. december omhandlede bl.a. en evaluering af turneringsformen: ”Spil når du vil”. Generelt vurderede bestyrelsen den til at være en succes, men at den til trods herfor godt kunne justeres en smule. Først og fremmest for at undgå, at der var for mange kampe, hvor spillere med for stor forskel i styrke/ratingtal kom til at møde hinanden.

Samtidig har enkelte spillere ytret ønske om en turnering, hvor de på forhånd vidste, hvem de skulle møde.

For at imødekomme disse ønsker vedtog bestyrelsen at forårets klubturnering har 2 sideløbende turneringsformer:

Det er kun ”spil når du vil”, som giver andel i klubmesterskabet!

Disse turneringer løber over 5 runder, hvorefter de gentages, så der bliver 2 turneringer i løbet af foråret. En der løber fra januar til marts. Og en ny fra en gang i marts og fremefter. Det er frivilligt, hvilken af de 2 turneringsformer, man ønsker at deltage i.

Hvad angår holdkampe, har det indtil nu været muligt at stille fuldt hold, i så godt som alle sammenhænge. Men det har været på grund af, at der har været 4-5 mand, som har haft dobbeltprogram, på såvel 1. som 2. holdet. Dette er meget tidligt, og vi risikerer at blive låst senere i turneringen, hvis det er et mønster der fortsætter.

Det blev også vurderet, at det var værd at fortsætte med at arrangere forskellige skakaktiviteter på hængepartiaftener og på klubaftener, hvor der er holdkampe – men kun for det ene hold.

Endelig er det blevet vedtaget, at bestyrelsesmøder skal være åbne, og menige medlemmer er velkomne til at deltage. Datoen og tidspunktet for mødet bliver offentliggjort på hjemmesiden. Såfremt bestyrelsen skønner det hensigtsmæssigt, kan enkelte punkter blive drøftet i et lukket forum.