Spisning og klubmesterskab 2022
Festlig aften med spisning og åbnt klubmesterskab i lyn
Af Martin Koch Clausen
den 16. september 2022
Kære medlemmer!

Vi har ændret lidt på konceptet i år, så i stedet for en weekendeftermiddag indbydes I til en festlig aften med spisning

fredag den 30. september 2022 kl. 18.30

i Fritidshuset, Kirkegade 51,

hvor vi har lagt følgende program:

Kl. 18.30 Gensynsglæde, smørrebrød, generalforsamling (se særsklit indkaldelse) og hyggesnak.

Kl. 20.00 Klubmesterskabet – afholdes som åbent lynskakmesterskab med adgang også for andre end klubbens medlemmer. (Spred gerne budskabet.) Bedst placerede klubmedlem bliver klubmester. Der vil være et beskedent indskud til dækning af præmier.

I anledning af klubbens snarlige 100-års jubilæum byder klubben på smørrebrød fra en måske næsten lige så gammel smørrebrødsbutik i lokalområdet i forbindelse med generalforsamlingen. En enkelt genstand kan det nok også blive til.

Tilmelding: Du kan naturligvis som medlem frit møde op til generalforsamlingen uden at være tilmeldt, men ønsker du smørrebrød, er det af hensyn til indkøbet nødvendigt, at du sender mig en mail herom senest onsdag den 28. september 2022, gerne med angivelse af, om du tror, at du kan spise 2 eller 3 stykker.
Ingen tilmelding - ingen smørrebrød.

Bemærk: Jean og jeg har sat et punkt på dagsordenen til drøftelse af klubbens fremtid. Det er derfor ekstra vigtigt, at du møder op, hvis du gerne vil påvirke, om klubben skal fortsætte, eller om vi måske skal lukke den på 100-årsdagen for stiftelsen, den 31. oktober 2022.

Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne
Martin Koch Clausen
centrumkasserer@clausen.mail.dk.

Se den originale indbydelse i pdf-format.