Supplerende kommentar til indlæget NOT WANTED
Supplerende kommentar til indlægget Not Wanted
Af Jørn Hansen
fredag den 8. juli 2011

Da jeg i sin tid skrev indlægget "Not WANTED" i klubbladet, havde jeg ikke forestillet mig, at der her - næsten et kvart århundrede senere - ville komme kommentarer herom. Jeg må jo dengang simpelthen ikke have forestillet mig, at sådan noget som internettet ville blive opfundet!! Og så har jeg ikke tænkt klart, da jeg begyndte at skrive indholdsfortegnelsen til klubbladet fra februar 1998.

Da jeg dengang hev den skarpe pen frem, må jeg have haft en dårlig dag. Situationen er beskrevet som jeg dengang opfattede den, men set her i bagklogskabens ulideligt klare lys, så er jeg ked af at jeg skrev indlægget. Mellemværendet mellem Kurt og mig var en bagatel, og de øvrige "sandheder" som jeg viderekolporterede, var udelukkende andenhåndsinformation.

Jeg HAR fået de 200 kr. fra Kurt. Ja, det fik jeg faktisk allerede for mange, mange år siden (vistnok tilsendt pr. postanvisning!) - og jeg mener også jeg skrev en kort notits herom i et senere klubblad, men jeg kan ikke lige huske hvilket nummer det var. Og "sagen" har derfor været ude af verdenen - og min hukommelse - længe.

Men i dag blev jeg så ringet op af Kurt, der forståeligt nok var lidt ked af udbasuneringen på nettet, en udbasunering som han var blevet gjort opmærksom på af en af sine skakvenner. Opringningen var lidt af en dobbelt overraskelse, både at Kurt ringede og at der minsandten er nogen der læser i de gamle blade!

Vi fik en god snak og Kurt havde kommentarer til de andre historier som jeg havde bragt. Og efter at have hørt Kurts udlægning (som jeg ikke vil trætte nogen med her) er jeg ikke i tvivl om, at der ikke er fugls føde på disse, mine viderefortalte "sandheder" om andre misforhold. Fjeren og de fem høns kommer nok til sin ret her, og hvis Kurt har haft ubehageligheder som følge heraf, så beklager jeg dette.

Der er således intet ondt blod mellem mig og Kurt og hvis jeg skulle dukke op til en af K41's turneringer, så har Kurt lovet, at han vil presse en kold øl i hånden på mig efterfulgt af en god snak over et spil skak. Det ser jeg så frem til!