Indbydelse til Jubilæumsjulelyn 2022
JUBILÆUMSJULELYN
Af Martin Koch Clausen
den 20. december 2022
Kære medlemmer og andre gode venner af Centrum

I ønskes alle en glædelig jul.

Hermed indbydes efter et par år med corananedlukning til

JUBILÆUMSJULELYN

ledet af kaptajn Færge og hans besætning

I Fritidshuset, Kirkegade 51, Esbjerg

3. juledag, den 27. december 2022, om aftenen.

Vi spiller med 5 minutter til hver til hele partiet. Ingen tillægstid, men tikkende ure.

I anledning af jubilæet garanteres en 1. præmie på 250 kr.

Dørene åbnes kl. 19, hvor der er sat tid af til gensynsglæde. Turneringen begynder kl. 19.30 og forventes færdig omkring 21.30-22.00.

Hvis du vil spille med:

NYT: Tilmeldingsfrist den 26. december 2022 kl. 20.00. Tilmeld dig venligst ved en mail til centrumkasserer@clausen.mail.dk, eventuelt blot ved besvarelse af denne mail. Ankom venligst senest kl. 19.15 og betal indskud på 20 kr. Medbring gerne lige penge.

Der vil på sædvanlig vis være kaffe, vand, kage mv. til rimelige priser.

Måske smutter vi lige ud og får en enkelt et sted i nærheden bagefter.

På forhåbentlig snarligt gensyn

Martin