Julelyn 2015

Nr. Navn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I alt

Korr.

Plac.

1 Damir Desevac
   1

10

   0

2

3  1  
   0

4

5  ½  
   ½

6

7  1  
   1

8

9  0  

5

-

5

2 Jens Nielsen
   0

9

1  1  
   0

10

   0

3

4  0  
   1

5

6  0  
   1

7

8  ½  

-

7

3 Jean Bloch Mikkelsen
   0

8

9  0  
   0

1

2  1  
   ½

10

   0

4

5  0  
   0

6

7  1  

-

9

4 Henrik Tranberg Jensen
   1

7

8  1  
   0

9

1  1  
   1

2

3  1  
   0

10

   1

5

6  0  

6

-

3

5 Torben Jensen
   0

6

7  1  
   1

8

9  0  
   ½

1

2  0  
   1

3

4  0  
   1

10

-

6

6 Torben Olsson
5  1  
10  ½  
   1

7

8  1  
   ½

9

1  ½  
   1

2

3  1  
   1

4

-

1-2

7 Jørn Hansen
4  0  
   0

5

6  0  
10  0  
   0

8

9  0  
   0

1

2  0  
   0

3

0

-

10

8 Jesper Lahn Rasmussen
3  1  
   0

4

5  0  
   0

6

7  1  
10  0  
   ½

9

1  0  
   ½

2

3

-

8

9 Ole Bønnelykke
2  1  
   1

3

4  1  
   1

5

6  ½  
   1

7

8  ½  
10  ½  
   1

1

-

1-2

10 Christian K. Jacobsen
1  0  
   ½

6

2  1  
   1

7

3  ½  
   1

8

4  1  
   ½

9

5  0  

-

4