Ti travle år


Da Centrum således på behørig vis havde taget afsked med sine første 50 år, kunne klubben igen orientere sig fremad mod nye udfordringer. De næste ti år skulle bringe en dramatisk fremgang på to fronter.

Man kan, hvad man vil!

Blandt klubbens spillere voksede en ny garde af unge spillere frem. I 1973 blev Ole Alkærsig udset til at repræsentere Danmark i det internationale vesttyske juniormesterskab. Han vandt ganske vist kun et enkelt parti, men det var til gengæld mod en senere berømthed, amerikaneren Larry Christiansen! Desværre forlod Ole kort efter klubben, han flyttede til Århus for at studere ved universitetet.

Der var andre unge, ærgerrige spillere i Centrum, og de lagde ikke skjul på deres ambitioner. De gjorde deres indtog på 1. holdet, hvis "elevatortilværelse" mellem 3. og 2. division de ikke ville stille sig tilfreds med.

I sæsonen 1974/75 rykkede holdet op i 2. division. Midtvejs i den følgende sæson så alt ud til at være ved det gamle, holdet lå på sidstepladsen uden en eneste sejr. En formidabel slutspurt gjorde dog sensationen perfekt: Centrum rykkede op i 1. division!

Glæden var naturligvis stor i klubben; nu kunne Århus og København bare komme an. Begejstringen overskyggede succes'ens omkostninger. Nogle af klubbens og 1. holdets veltjente veteraner var blevet overhalet indenom af udviklingen. Især faldt det nogle for brystet, at et par spillere med begrænset tilknytning til klubben spillede på 1. holdet.

Selv om Centrum i sin første sæson i 1. division kom til at løbe spidsrod mellem landets etablerede storklubber - det blev til 0 matchpoint og en suveræn sidsteplads - lod man sig ikke kue. Holdet svarede igen med at gentage kunststykket med en ny 1. plads i 2. division 1977/78. Men heller ikke i andet forsøg kunne Centrum hænge på 1. division; denne gang lykkedes det dog at vinde en kamp, over Øbro.

De to sæsoner i 1. division gav utvivlsomt Centrum nyttige impulser og erfaringer, men man måtte indse, at klubben ikke endnu havde det nødvendige spillermateriale til at forsvare en status som 1. divisionsklub.

Vokseværk

På generalforsamlingen i 1974 meddelte Hans Nissen, at han ikke ønskede genvalg. I 21 år havde han været at finde i klubbens bestyrelse: 1953-62 som sekretær, 1962-72 som formand og 1972-74 som næstformand. Nu mente han, tiden var inde til at nye kræfter kom til. Til ny næstformand valgtes Finn Larsen, den ledige post som kasserer overtog Svend Aage Jensen.

Den nye bestyrelse i 1974 satte sig det mål, at klubbens medlemstal skulle forøges væsentligt. En række store og små propagandaaktioner iværksattes; f.eks. uddeltes en folder på byens skoler, og i november 1975 hentedes Bent Larsen til byen til et to-dages arrangement. Den første dag spillede Larsen en urmatch mod 12 spillere - han tabte sensationelt 4½:7½! Dagen efter revancherede stormesteren sig eftertrykkeligt i en almindelig simultanmatch, som han vandt 32:0!

Arrangementet var et samarbejde mellem centrum og Dagbladet Vestkysten. Desværre boykottede både Jerne og Esbjerg Skakforening begge arrangementer (Sædding Skakklub var blevet opløst i august samme år). De ønskede ikke at medvirke i et projekt, hvor Centrum som enearrangør fik hele æren. Finn Larsen havde foreslået formanden for byudvalget - Esbjerg Skakforenings daværende formand - et samarbejde om projektet, men da denne ikke viste tilstrækkelig interesse, var Centrum selv gået i gang.

I begyndelsen af 1976 præsenterede Finn Larsen en ny ide for bestyrelsen. Centrum havde i nogle år i sommerpausen spillet en sommerturnering i klubben - hvad med at lave en koordineret sommerturnering, måske med en invitationsklasse som overbygning?

Ideen blev forelagt i byudvalget, hvor Jerne og Esbjerg Skakforening var afvisende, vi havde turneringer nok i Esbjerg. Luften var stadig kølig efter uoverensstemmelserne omkring Bent Larsen-arrangementet.

Centrum gjorde klar til at gå i gang med projektet, man fandt også på et navn til turneringen: "Vesterhavsturneringen". Heldigvis besindede de andre klubber sig og kom med i turneringsudvalget. Især Jernes formand, Johs. Boysen, gjorde en stor indsats for at skaffe penge til turneringen.

Vesterhavsturneringen var den direkte anledning til, at samarbejdet mellem byens klubber i 1977 omstruktureredes. Esbjerg Skak Union oprettedes som det overordnede organ, der nedsatte de nødvendige udvalg, f.eks. byturneringsudvalget og Vesterhavsturneringsudvalget.

I 1977 trådte Rexen tilbage og afløstes af Boddy Rasmussen. Som sin sidste handling som formand for Centrum udnævnte Rexen på generalforsamlingen E. A. Andersen til klubbens 2. æresmedlem.

Centrums profil udadtil blev stadig tydeligere. Klubben engagerede sig dybt i Vesterhavsturneringen, der i 1978 for første gang fik prædikatet "stormesterturnering", endda med Bent Larsen blandt deltagerne. I januar 1979 stiftedes Vesterhavsturneringens egen støtteforening, "Vesterhavsturneringens Venner" på initiativ af Kaj Normann Thomsen, et af Centrums medlemmer. Klubbens årlige hurtigskakturnering tiltrak fortsat hvert år omkring 100 deltagere. Klubbladet sendtes rundt i hele landet og berettede om Centrums mange gøremål. Alle disse ting forblev ikke upåagtet. I 1979 tildeltes M. P. Mathiesen DSU's hæderstegn. Samme ære overgik i 1981 Verner Rexen og i 1982 Finn Larsen.

Og medlemstilgangen sprængte alle rammer. I 1980 måtte bestyrelsen indse, at lokalet i Skolegade ikke længere var stort nok. Klubben fik lov at benytte 1. salen også, men det gav kun en stakket frist. Man begyndte at se sig om efter et nyt tilholdssted.

I 1981 blev pladsmangelen akut. Medlemstallet nåede op på 124 - Centrum havde hele 10 hold med i holdturneringen og var blevet landets næststørste skakklub! I 1982 flyttede Centrum så fra Skolegade 18, klubbens hjemsted gennem 10 år, til de nuværende lokaler på Danmarksgades Skole.

60 år er gået. Af dem, der i 1922 stiftede klubben, er der nu ingen tilbage. Men Centrum fortsætter og vil stadig vide at sætte sig nye mål. Næste år gælder det således Nordisk Turnering, hvor ESU bliver vært for, hvad der ventes at blive det største skakarrangement i Esbjerg nogensinde.

Centrum befinder sig i smult vande - men det betyder ikke, at energien er opbrugt.

Til top