Indledning


Jubilæumsbøger

Skakklubben Centrum har to gange udgivet en jubilæumsbog. I forbindelse med 50 års jubilæet i 1972 udkom "Skakklubben Centrum 1922-1972", og ti år senere udkom "I smult vande".

Oplysningerne på denne side er primært hentet fra den sidstnævnte jubilæumsbog, og læseren skal derfor være opmærksom på, at det beskrevne er som verden så ud i 1982.

Brian Isaksen, som var redaktør for "I smult vande" skrev blandt andet dette i sit forord til bogen:

Klubben råder i sit arkiv over et omfangsrigt materiale, også om de tidligste år. Kerne i kildematerialet er protokollerne, der alle er intakte. Desuden rummer arkivet en omfattende korrespondance mellem klubben og en række instanser og enkeltpersoner, en del avisudklip, sange, enkelte fotos m.m. Dertil kommer naturligvis Centrums eget klubblad, der siden 1970 har berettet om klubbens aktiviteter.

Også en række nuværende og tidligere medlemmer af klubben har stillet deres viden til rådighed for redaktøren, hver skal nævnes E. A. Andersen, Alfred Holm, Finn Larsen og Hans Nissen.

Der er sket meget siden disse ord blev skrevet i 1982, og forhåbentlig bliver der på et tidspunkt tid til at bringe Skakklubben Centrums historie a jour her på hjemmesiden!

Til top

[Første kapitel]