[Ordinær generalforsamling 24.09.2016]

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Centrum
Lørdag den 23.09.2017 klokken 14.00

Kære medlemmer.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Skakklubben Centrum

lørdag den 23. september 2017 kl. 14.00

i Fritidshuset, Kirkegade 51, Esbjerg med følgende dagsorden i henhold til klubbens love § 12:

Foreløbig dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
P.t. ingen forslag modtaget.
6. Valg til bestyrelsen
a. Formand (p.t. Jean B. Mikkelsen)
b. Sekretær (p.t. Torben Olsson)
c. 1. suppleant (p.t. Flemming Færge)
d. 2. suppleant (p.t. Jørn Hansen)
7. Valg - øvrige poster
a. Rekvisitforvalter (bestyrelsen indstiller, at posten står ledig)
b. Turneringsudvalg (bestyrelsen indstiller, at udvalgsposterne står ledige)
c. 2 medlemmer af Esbjerg Skak Unions bestyrelse (heraf skal den ene være klubbens formand) (p.t. Jean B. Mikkelsen og Jens Nielsen)
d. Avisreferent (p.t. Jens Nielsen)
e. Klubbladsredaktion (bestyrelsen indstiller, at posten står ledig)
f. Revisor (p.t. Peer Ole Pedersen)
8. Eventuelt

Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne

Martin Koch Clausen

Se den originale indkaldelse i pdf-format.