Retur til DM-siden

Generalforsamling i Støtteforeningen

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dansk Skak Unions Støtteforening, lørdag den 29. marts 1997 kl. 19.30 på Teknisk Skole, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg.

1. Valg af dirigent.
2. Beretningen.
3. Regnskabet.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af næste års kontingent.
6. Valg af:
a) formand
b) 1 bestyrelsesmedlem
c) 1. og 2. suppleant
d) 2 revisorer
e) 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt

Martin Noer, formand