Turneringsreglement

Turneringen spilles efter reglement for Dansk Skak Unions enkeltmandsturnering og andre turneringer koordineret med denne jf. Skakhåndbogen, afsnit 4.

Landsholdsklassen
Vinderen af landsholdsklassen erhverver titlen "Danmarksmester" samt den dermed følgende kontante præmie fra Johnsens skakfond. Titlen og den Johnske præmie kan ikke deles. Opnår to eller flere spillere lige mange points, afdholdes der omkamp om titlen. Danmarksmesteren erhverver sig ret til deltagelse i landsholdsklasen 1998.

Kandidatklassen
Vinderen af kandidatklassen er berettiget til deltagelse i landsholdsklassen 1998. Ved ligestillng i points afgøres førstepladsen på korrektion.

Opnår flere spillere på førstepladsen ens korrektion, spilles omkamp i en af forretningsudvalget bestemt by, og spilleudvalget fastsætter de nærmere regler herfor. Unionen godtgør deltagernes udgifter til rejse, ophold og tabt arbejdsfortjeneste.

Spille- og betænkningstid
I landsholdsklassen, kandidatklassen og mesterklassen er spilletiden 7 timer og betænkningstiden 40 træk i de 2 første timer, 20 træk i den følgende time og ½ time til resten af partiet. I basisklassen og veteranklassen er spilletiden 6 timer og betænkningstiden 2 timer til 40 træk og 1 time til resten af partiet.

Såfremt spilleren har mindre end 5 minutter tilbage af sin samlede betænkningstid, er den enkelte spiller omfattet af Dansk Skak Unions regler for færdigspil som hurtigskak, således som disse foreligger i Skakhåndbogen, afsnit 7.2.

Regler ved ligestilling
I de grupper, der spilles efter Monrads system, anvendes almindelig korrektion, jf. Skakhåndbogen, afsnit 3.5.2. Er der fortsat ligestilling efter almindelig korrektion, anvendes lodtrækning om placering og udelelige præmier, medens kontante præmier deles.

Afbud
Vedrørende afbud, jf. Skakhåndbogen, afsnit 4 § 14, betragtes udeblivelse uden gyldigt afbud som usportsligt. Turneringskomiteen kan i den anledning idømme karantæne.

Indskuddet bliver kun tilbagebetalt i særlige tilfælde, f.eks. ved sygdom, der dokumenteres ved lægeattest.