Landsholdsklassen

10 deltagere spiller alle mod alle. Der stilles vederlagsfrit enkeltværelser med morgenmad til rådighed for deltagerne. Stormestre modtager 5.000 kr., internationale mestre 1.000 kr. i startpenge.

Private sponsorers reklameaktiviteter skal aftales med Dansk Skak Union senest ved tilmeldingsfristens udløb.

Spilletidspunkter: Start lørdag den 22. marts. Der spilles dagligt klokken 14-21, sidste runde den 30. marts spilles dog kl. 12-19. Bemærk at der ikke er nogen fridag, og at landsholdsklassen således afsluttes Påskedag.

Kandidatklassen

7 runder Monrad med højst 32 deltagere. Vinderen er berettiget til at deltage i næste års landsholdsklasse.

Mesterklassen

Der skal vælges mellem tre turneringsformer:

MA: 8 mandsgrupper - der spilles alle mod alle.
M7: 7 runder Monrad med maksimalt 32 deltagere
M5: 5 runder Monrad med makismalt 16 deltagere

Et eventuelt overskydende antal tilmeldte spillere i 8 mands grupperne overføres til deltagelse i 7 runders Monradgrupperne - jf. Skakhåndbogen side 424 § 38 c.

Basisklassen

Der skal vælges mellem to turneringsformer:

B7: 7 runder Monrad med maksimalt 32 deltagere
B5: 5 runder Monrad med makismalt 16 deltagere

Kvindeklassen

7 runder. Ved tilmelding bedes oplyst, om man kun ønsker at deltage, såfremt klassen oprettes.

Veteranklassen

5 runder Monrad. Deltagerne skal være født senest den 27. marts 1942.