Retur til DM-siden

Dansk Skak Unions delegeretmøde 1997

Dansk Skak Union afholder delegeretmøde på Teknisk Skole, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg, søndag den 30. marts 1997 klokken 15.15.

Dagsorden:

1.Valg af dirigent
2.Formandens beretning
3.Regnskabet for 1996 fremlægges til godkendelse
4.Fastsættelse af kontingent:
Hovedbestyrelsen foreslår, at kontingentet fastsættes til kr. 180 for seniorer, kr. 120 for juniorer og pensionister, og kr. 40 for børn.
5.Fastsættelse af EMT-afgift:
Hovedbestyrelsen foreslår, at EMT-afgiften fastsættes uændret til kr. 15.
6.Valg af:
a. Formand (Søren Bech Hansen er på valg).
b. Et medlem af Forretningsudvalget (Klaus Hestehauge modtager ikke genvalg).
c. Et medlem af Skaknævnet (Martin Koch Clausen er på valg).
d. Tre suppleanter til Skaknævnet (Kai Bjørnskov, Niels Kr. Sørensen og Peter Enevoldsen er på valg).
e. To revisorer (Ole Gjelstrup og Christian M. Hansen er på valg).
f. En revsiorsuppleant (Birger Andersen er på valg).
7.Fastsættelse af tid og sted for delegeretmødet og EMT 1998.
8.Eventuelt.

Stemmesedler udleveres ved henvendelse på Teknisk Skole samme dag fra klokken 12.15. Udlevering vil ikke finde sted efter klokken 15.00. Behørig legitimation må forevises, og ikke-klubformænd skal medbringe fuldmagt fra klubformanden.

På forretningsudvalgets vegne
Søren Bech Hansen